ผงชาเขียวญี่ปุ่น คุณภาพสูง Greentea Power สำหรับชงร้อน-ชงเย็นหรือทำขนม สายด่วน สอบถาม / สั่งซื้อ : 088-884-6633

Click on Image too Enlarge

Matcha Tiramisu

Eggs non-use of green tea tiramisu. Mascarpone and green tea of ​​compatibility is excellent.
 • Recipe Material
 • "Smooth green tea" 2 tablespoons
 • Water (or hot water) 200cc
 • One commercial sponge cake
 • Mascarpone cheese (to return to room temperature) 100g
 • Granulated sugar 1 tablespoon
 • Fresh cream (hard whipping) 100cc
 • "Smooth green tea" (for decoration) appropriate amount

วิธีการทำ

 • 1.
  Solving by the addition of water or hot water to "smooth green tea".
 • 2.
  Mix well with the addition of granulated sugar in mascarpone cheese.
 • 3.
  Mix it well adding firmly whipped cream to
  2.
 • 4.
  Spread the sponge cake 1/2 cake type, and fill with plenty 1 with a brush, and laid the half of the
  3.
 • 5.
  Repeat
  4.
  again.
 • 6.
  Sprinkle a "smooth green tea" for decoration.